Faktureringsrutiner

Nordiska Ytskiktsbolaget AB

Vår e-postadress dit fakturor skall mejlas till är: hvd2359@pdf.scancloud.se

Nordiska Ytskiktsbolaget AB
FE 1487-2359 Scancloud
SE-831 90 Östersund

Krav på fakturainnehåll är följande

För att en faktura skall godkännas av Nordiska Ytskiktsbolaget AB skall minst nedanstående information finnas:

 • Vårt projektnummer, dessa är unika för varje projekt (Dessa nummer består av sju siffror). Detta gäller leverantörer av t.ex. material, ställningar, containrar m.m.
 • Projektadress eller objektnamn av projektet. (Detta är inte samma som projektnummer)
 • Namn på personen som beställt/ fakturareferens (inte samma som referens för avtalet)
 • Typ av faktura (debet- eller kreditfaktura)
 • Leverantörens namn, adress samt organisationsnummer/momsredovisningsnummer
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum
 • Totalt fakturabelopp
 • Totalt momsbelopp samt momssats
 • 1 pdf-faktura per mail
 • Inga samlingsfakturor godkänns
 • Tillkommande arbeten faktureras separat, inte tillsammans med kontrakts arbeten

Vi vill göra er uppmärksam på att det är ytterst viktigt för oss att våra krav enligt ovan anges korrekt, fakturor som inte uppfyller dessa krav kommer att returneras.

OBS! denna adress gäller endast leverantörsfakturor med tillhörande underlag. Skicka därför inte varor, biljetter, orderbekräftelser eller påminnelser till fakturaadressen.