Vi värnar om Människa och Miljön

Vi på Nordiska Ytskiktsbolaget tycker det är viktigt att värna om och skydda både miljön och människan. Vår företagspolicy ger riktlinjer för hur vi ska arbeta med att förbättra miljön, service till kunderna och arbetsmiljön för våra medarbetare. Företagsledning och anställda samverkar för en god arbetsmiljö. Personalen genomgår regelbundet vidareutbildningar och hälsokontroller.

ISO 14001 – miljö

Då utvecklingen av nya mera miljövänliga produkter kommer in på marknaden har vi täta kontakter med våra leverantörer. Våra leverantörer hjälper oss att ligga i framkant med nya produkter.

ISO 9001 – kvalitet

För oss är kvalité en självklarhet. Inför varje nytt enskilt projekt kommer vi tillsammans med kunden, överens om vilken kvalité vi skall lämna på respektive projekt. Detta för att säkerställa slutresultatet.Ordet kvalitet kommer från latinets “qualitas”, som betyder “beskaffenhet”. Det användes så tidigt som under antiken. “Beskaffenhet” är ett begrepp som fortfarande lever kvar. Ofta brukar olika stålbeskaffenheten identifieras med stålkvalitet.

ISO 45001 – arbetsmiljö

Inför varje projekt utförs en riskanalys samt vid projekt där vi är huvudentreprenör upprättas en arbetsmiljöplan.Vi utför regelbundna systematiska åtgärder på företaget och har en långsiktig vision, företagets arbete inom arbetsmiljö området är alltid under ständig förbättring.

ISO 44001 – ledningssystem för samverkan

Med lång erfarenhet i branschen är vår erfarenhet att samverkan/partnering är en intressant, utvecklande och lönsam arbetsformen för alla. Samverkan/Partnering projekt håller sig oftare inom både budget och tidplan än projekt till fast pris.

Partnering kan beskrivas som en strukturerad samarbetsform där kund, entreprenörer, konsulter och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift för att genomföra så framgångsrika projekt som möjligt.

Partnering passar bra i långa och komplexa projekt där det krävs att parterna fokuserar på att möta utmaningar tillsammans. Det kan gälla till exempel utmanande teknikfrågor, svår logistik, en föränderlig produkt eller en snäv tidplan.

Grunden är ett samarbete i förtroende, där alla spelar med öppna kort och där yrkeskunskaperna kompletterar varandra.

Vi lägger mycket kraft på att utveckla de mjuka sidorna och att få våra medarbetare och underleverantörer medvetna, utbildade och engagerade i arbetssättet.

För att hålla fokus, involveras alla deltagare och detta får en positiv effekt av samarbetet.

ISO 12944 – korrosion

Vi utför rostskyddsmålning i samtliga korrosivitetsklasser (Korrosivitetsklass C1 till C5-Marin samt korrosivitetsklasserna i vatten & jord, Im 1 till Im 3) enligt ISO 12944, EN 1090-2 samt enligt NORSOK M-501.

© 2021 Copyright - Nordiska Ytskiktsbolaget AB | Web: kallet.se