Vi värnar om människan & miljön

Kvalité – Miljö – Säkerheten

Vi på Nordiska Ytskiktsbolaget tycker det är viktigt att värna om och skydda både miljön och människan. Vår företagspolicy ger riktlinjer för hur vi ska arbeta med att förbättra miljön, service till kunderna och arbetsmiljön för våra medarbetare. Företagsledning och anställda samverkar för en god arbetsmiljö. Personalen genomgår regelbundet vidareutbildningar och hälsokontroller.

ISO Certifieringar

Vi är ISO-certifierade inom Ledningssystem för Kvalitet (ISO 9001), Ledningssystem för Miljö (ISO 14001) och Ledningssystem för Arbetsmiljö (ISO 45001)

 

© 2021 Copyright - Nordiska Ytskiktsbolaget AB | Web: kallet.se