VÅRA VÄRDEGRUNDER

En organisations kultur eller företagskultur är de normer, värderingar och attityder som skapar beteenden vilket ligger till grund för ett företag. ”Det är så här vi gör på detta företaget”, är ett uttryck man ibland kan höra vilket kan vara en ganska bra förklaring av hur en del av kulturen ser ut på just det företaget. Företagskulturen påverkar framförallt hur anställda trivs, utvecklas och känner att de kan bidra till bolagets utveckling.

Då våra medarbetare är den viktigaste tillgången på företaget är kultur en faktor som är väldigt viktig för framgång. Kulturen påverkar även ekonomi, kunder, vision, ja egentligen allt och alla som kommer i kontakt med företaget.

Företagets ledning har satt långsiktiga mål med att detta skall genomsyra hela bolaget samt dess medarbetare. Alla i ett företag måste inte tänka likadant eller ha samma uppfattningar för att en företagskultur ska fungera, men alla bör förstå och acceptera dess grundläggande värderingar.

ENTUSIASM, GLÄDJE, GEMENSKAP OCH ANSVAR.

Vi är inte som andra företag och det vill vi inte heller vara. Vi har modet att ifrågasätta befintliga lösningar, tänka på okonventionella sätt, experimentera och våga göra misstag – alltid av en anledning.

Vi jobbar hårt, men har kul under tiden. Och vi letar alltid efter människor som delar vår positiva attityd och våra värderingar.

Vi anser att ledarskap är en handling, inte en roll. Vi rekryterar i första hand utifrån värderingar, och därefter utifrån kompetens och erfarenhet.

Vi är starka när vi litar på varandra, strävar åt samma håll och har roligt när vi arbetar tillsammans.

Vi är informella, pragmatiska och ser byråkrati som vår största fiende.n kompetens och erfarenhet. Det handlar om att leva som man lär, föregå med gott exempel och vara en inspirationskälla för varandra.

FÖRNYA OCH FÖRBÄTTRA

Vi vill ständigt utveckla oss. Det vi gör i dag kan vi göra lite bättre imorgon. Förmågan att hitta lösningar på omöjliga utmaningar är det som gör oss framgångsrika och inspirerar oss inför nästa utmaning.

Vi vet att våra kunder valt oss framför våra konkurrenter och är alltid måna om att ge dem mervärde och inspiration. Vi vågar leda med långsiktigt fokus och tar till vara alla möjligheter att lära och utvecklas.

Vi kompromissar inte om kvalitet. Vi strävar ständigt efter bättre, ändamålsenliga lösningar och banbrytande innovationer.

Friheten under ansvar, ta initiativ och med kraft agera utifrån. Vi tar ansvar för vad vi gör och bidrar på ett positivt sätt i samhället där vi är verksamma.

Vi respekterar och litar på varandra och våra intressenter för att nå goda resultat. Vi trivs med att arbeta tillsammans och visar varandra uppskattning.

© 2021 Copyright - Nordiska Ytskiktsbolaget AB | Web: kallet.se