Vi värnar om Människan & Miljön 


Kvalitén – Miljö och Säkerheten

Vi på Nordiska Ytskiktsbolaget tycker det är viktigt att värna om och skydda både miljön och människan.
Vår företagspolicy ger riktlinjer för hur vi ska arbeta med att förbättra miljön, service till kunderna och arbetsmiljön för våra medarbetare. Företagsledning och anställda samverkar för en god arbetsmiljö. Personalen genomgår regelbundet vidareutbildningar och hälsokontroller.

ISO 14001


Då utvecklingen av nya mera miljövänliga produkter kommer in på marknaden har vi täta kontakter med våra leverantörer. Våra leverantörer hjälper oss att ligga i framkant med nya produkter.

ISO 9001


För oss är kvalité en självklarhet. Inför varje nytt enskilt projekt kommer vi tillsammans med kunden, överens om vilken kvalité vi skall lämna på respektive projekt. Detta för att säkerställa slutresultatet.Ordet kvalitet kommer från latinets “qualitas”, som betyder “beskaffenhet”. Det användes så tidigt som under antiken. “Beskaffenhet” är ett begrepp som fortfarande lever kvar. Ofta brukar olika stålbeskaffenheten identifieras med stålkvalitet.

ISO 45001


Inför varje projekt utförs en riskanalys samt vid projekt där vi är huvudentreprenör upprättas en arbetsmiljöplan.Vi utför regelbundna systematiska åtgärder på företaget och har en långsiktig vision, företagets arbete inom arbetsmiljö området är alltid under ständig förbättring.

 ISO 12944


Vi utför rostskyddsmålning i samtliga korrosivitetsklasser (Korrosivitetsklass C1 till C5-Marin samt korrosivitetsklasserna i vatten & jord, Im 1 till Im 3) enligt ISO 12944, EN 1090-2 samt enligt NORSOK M-501.

CERTIFIKAT