Retur av faktura

Om en faktura saknar de uppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla den/dem returneras den till avsändaren.

Observera att ingen kreditfaktura ska skickas då den returnerade fakturan inte finns bokförd hos oss. Vi godtar inte betalningspåminnelser eller dröjsmålsränta då fakturan inte är korrekt utställd.

Vänligen skicka oss en ny, korrekt faktura. Vi accepterar inte den ursprungliga förfallodagen, utan en ny förfallodag sätts utifrån när en ny korrekt faktura utförs.

De vanligaste orsakerna till att fakturan skickas i retur är:

  • Vårt projektnummer (7 siffror) saknas, vänligen kontakta din kontaktperson.
  • Vårt projektnummer (7 siffror) är felaktigt, vänligen kontakta din kontaktperson.
  • Projektadress/projektnamn är felaktigt/ofullständigt, vänligen kontakta din kontaktperson.
  • Organisationsnummer/VAT-nr saknas
  • Ert BG-nr/PG-nr. eller bankkonto saknas
  • Fakturan är skickad till fel fakturaadress, se korrekt adress nedan

Faktureringsadress

Nordiska Ytskiktsbolaget AB
FE 831
838 73 Frösön

Samtliga fakturor skall mejlas till: hantverk-se-0831-idf1@pdfinbound.com

Inga samlingsfakturor godkänns.