Rot – Avdrag


ROT-avdraget ger dig som privatperson större möjligheter att underhålla, renovera och bygga till småhus eller bostadsrätter. Du erbjuds en skattereduktion på 30 % av kostnaden, med en maxsumma om 50 000 kr/år och individ som står som ägare.

Det innebär att möjligheten att nyttja avdragen gäller tillsvidare. En annan fördel är att skatteavdraget är möjligt att använda även på ditt fritidshus. Du måste inte vara skriven på adressen. Enda kravet är att du står som ägare.

Från och med 1 juli 2016 får du skattelättnaden direkt vid köpet. Som köpare betalar du bara 70% arbetskostnaden inklusive moms. Resterande del begär vi som säljare ut från Skatteverket och det är inget du som köpare behöver fundera på.